Tupoksi MUI Kelurahan Rancanumpang

Tupoksi MUI Kelurahan Rancanumpang
Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin.

Secara umum, Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (khaira ummah), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah Swt (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur). 

Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai asaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara. (mui.or.id).

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:
  1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
  2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
  3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri’ayat wa khadim al ummah)
  4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
  5. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar.
MUI Kelurahan Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung memiliki 6 tugas pokok dan fungsi (tupoksi), yaitu:

1. Bimbingan dan Pembinaan Dakwah
2. Bimbingan dan Pembinaan Pendidikan
3. Bimbingan dan Pembinaan Ukhuwwah dan Kerukunan
4. Bimbingan dan Pembinaan Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Ummat
5. Bimbingan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
6. Bimbingan dan Pembinaan Masalah Keagamaan dalam Bentuk Kajian Hukum.

Susunan Pengurus MUI Kelurahan Rancanumpang Gedebage Bandung

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KELURAHAN RANCANUMPANG PERIODE 2013 – 2018
DEWAN PEMBINA:
LURAH RANCANUMPANG
H. LIA NOER HAMBALI, S.IP

DEWAN PENASIHAT: 
PROF. DR. H. ASEP S MUHTADI, MA
H. AMIRULLOH ALI, S.Ag
H. YAYA HUDAYA
H. WOWO WARDAYA
H. ARIFIN SUHERYANA

DEWAN PIMPINAN HARIAN
Ketua: Ust. Drs. Abdul Majid
Wakil Ketua: Ust. Khoer Affandi
Sekretaris : Moh. Yassir Sjarif, S.Pd.I
Bendahara: Ust. Ahmad Gozali
Wkl Bendahara: Aming Hamim, SH

BIDANG UKHUWAH ISLAMIYAH DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Kordinator
Budi Choirul

Anggota
H. Dedy Ardy 
Syarip Safruddin
Sugeng
Ust Muhammad Tirta Rohman

BIDANG DAKWAH DAN PENGKADERAN ULAMA
Kordinator
Ust. Khoer Affandi

Anggota
Ust. Omay Komaruddin
Laode Hambali
Ust. H. Tisna Sutisna

BIDANG PENDIDIKAN DAN PERANAN WANITA
Kordinator
Nani Aprianti, S.Pd.I

Anggota
Chrisma Fauziah Sam
Rima Rahmawati
Iin Suniawati

BIDANG PENGUMPULAN DAN PENGELELOAN ZIS
Kordinator
Ust. Agus Slamet

Anggota
Ust. Ir. H. Hidayatul Firdaus
Gono Nusantoro
Rudy R Fatahillah
 
BIDANG KEPEMUDAAN DAN SENI BUDAYA ISLAM
Kordinator: 
Edi Juliansyah

Anggota
Karsan Prihadi
Agus Hidayat
Sjamsurizal 

Post a Comment

Previous Post Next Post